چراغ سقفی توکار (63)

چراغ سقفی روکار (17)

خطی (20)

قاب (4)

کد محصولنامتوانشارنوریرنگ نورطول عمرولتاژنمود رنگhf:att:pa_wathf:att:pa_lighthf:att:pa_lightchf:att:pa_lifetimehf:att:pa_voltajhf:att:pa_nemodrang
1818K46پنل بدون فریم با قابلیت تنظیم فنر سری AD02 گرد18160025000220-24080
1824K46پنل بدون فریم با قابلیت تنظیم فنر سری AD02 گرد24210025000220-24080
1836K46پنل بدون فریم با قابلیت تنظیم فنر سری AD02 گرد36310025000220-24080
1818K56پنل بدون فریم با قابلیت تنظیم فنر سری AD02 مربع18160025000220-24080
1824K56پنل بدون فریم با قابلیت تنظیم فنر سری AD02 مربع24210025000220-24080
1836K56پنل بدون فریم با قابلیت تنظیم فنر سری AD02 مربع36310025000220-24080
1824445پنل توکار سری روجا گرد242200%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
187545پنل توکار سری روجا گرد7600%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
186445پنل توکار سری روجا گرد6600%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
186545پنل توکار سری روجا گرد6600%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1812445-1پنل توکار سری روجا گرد121050%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1815545پنل توکار سری روجا گرد151350%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1820445پنل توکار سری روجا گرد201600%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1820545پنل توکار سری روجا گرد201600%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1830445پنل توکار سری روجا گرد302200%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1830545پنل توکار سری روجا گرد302200%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1810445پنل توکار سری روجا گرد101050%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1810545پنل توکار سری روجا گرد101050%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
187445پنل توکار سری روجا گرد7600%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1812445پنل توکار سری روجا گرد121050%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1815445پنل توکار سری روجا گرد151350%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1818445پنل توکار سری روجا گرد181600%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
187K55پنل توکار سری روجا مربع7600%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1812455پنل توکار سری روجا مربع121050%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1815K55پنل توکار سری روجا مربع151350%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1818455پنل توکار سری روجا مربع181600%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1824455پنل توکار سری روجا مربع242200%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
189543پنل دور شیشه ای گرد9575%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
1812543پنل دور شیشه ای گرد12750%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
1818543پنل دور شیشه ای گرد181150%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
189443پنل دور شیشه ای گرد9575%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
1818443پنل دور شیشه ای گرد181150%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
1812443پنل دور شیشه ای گرد12750%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
1818553پنل دور شیشه ای مربع181150%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
189553پنل دور شیشه ای مربع9575%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
1812553پنل دور شیشه ای مربع12750%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
189453پنل دور شیشه ای مربع9575%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
1812453پنل دور شیشه ای مربع12750%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
1818453پنل دور شیشه ای مربع181150%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
پنل روکار سنسوردار12960%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
پنل روکار سنسوردار181300%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
1812441پنل روکار گرد121020%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1818441پنل روکار گرد181520%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
182444پنل روکار گرد242000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1818K42پنل روکار گرد سری S118150020000185-26570-3
1824K42پنل روکار گرد سری S124200020000185-26570-3
1836K42پنل روکار گرد سری S136300020000185-26570-3
1812K51پنل روکار مربع121020%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1818451پنل روکار مربع181520%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
182445پنل روکار مربع242000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1836K52پنل روکار مربع سری S136300020000185-26570-3
1818K52پنل روکار مربع سری S118150020000185-26570-3
1824K52پنل روکار مربع سری S124200020000185-26570-3
18943تیوب پایه دار9800%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
181843-18185تیوب پایه دار181700%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
18953تیوب پایه دار9800%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
181843-18186تیوب پایه دار181700%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
1818412تیوب پلاستیکی181700%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
1818512تیوب پلاستیکی181700%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
1818612تیوب پلاستیکی181700%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c20000220-24070-3
18188تیوب رنگی181700%d8%a2%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
18189تیوب رنگی181700%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b220000220-24070-3
18187تیوب رنگی181700%d8%b3%d8%a8%d8%b220000220-24070-3
19404چراغ خطی سری آیلین402000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
19304چراغ خطی سری آیلین302300%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c2500023080
19804چراغ خطی سری آیلین807000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
19305چراغ خطی سری آیلین302300%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c2500023080
19805چراغ خطی سری آیلین807000%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
19405چراغ خطی سری آیلین402000%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
19504چراغ خطی سری آیلین502000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
19505چراغ خطی سری آیلین502000%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
19604چراغ خطی سری اطلس604800%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
19605چراغ خطی سری اطلس604800%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
182059چراغ سقفی و دیواری سری کندوان بیضی201800%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000170-24080
182049چراغ سقفی و دیواری سری کندوان بیضی201800%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000170-24080
1820K41چراغ سقفی و دیواری سری کندوان گرد201800%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000170-24080
19260قاب تیوب دو سر
192120قاب تیوب دو سر
19160قاب تیوب یک سر
191120قاب تیوب یک سر
196549قاب هالوژن چشمی گرد سری E13190%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
193449قاب هالوژن چشمی گرد سری E13190%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
193459قاب هالوژن چشمی مربع سری E13190%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
193559قاب هالوژن چشمی مربع سری E13190%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
196548قاب هالوژن سری K46550%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
196448قاب هالوژن سری K46550%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
1974قاب هالوژن سقفی COB7%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
195047قاب هالوژن سقفی COB50%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1975قاب هالوژن سقفی COB7%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
195057قاب هالوژن سقفی COB50%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1964قاب هالوژنی پرتو6%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1965قاب هالوژنی پرتو6%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
18657لامپ هالوژنی بدون سوکت6550%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
18667لامپ هالوژنی بدون سوکت6550%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c25000220-24080
18647لامپ هالوژنی بدون سوکت6550%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
186571لامپ هالوژنی بدون سوکت GU106500%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
186671لامپ هالوژنی بدون سوکت GU106500%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c25000220-24080
188571لامپ هالوژنی بدون سوکت GU108600%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
188671لامپ هالوژنی بدون سوکت GU108600%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c25000220-24080
186471لامپ هالوژنی بدون سوکت GU106500%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
188471لامپ هالوژنی بدون سوکت GU108600%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
186473لامپ هالوژنی سوپر کم مصرف GU108600%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
186573لامپ هالوژنی سوپر کم مصرف GU108600%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
186673لامپ هالوژنی سوپر کم مصرف GU108600%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c25000220-24080