مشاهده همه 10 نتیجه

نمایش سایدبار
کد محصولنامتوانشارنوریرنگ نورطول عمرولتاژنمود رنگhf:att:pa_wathf:att:pa_lighthf:att:pa_lightchf:att:pa_lifetimehf:att:pa_voltajhf:att:pa_nemodrang
19404چراغ خطی سری آیلین402000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
19304چراغ خطی سری آیلین302300%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c2500023080
19804چراغ خطی سری آیلین807000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
19305چراغ خطی سری آیلین302300%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c2500023080
19805چراغ خطی سری آیلین807000%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
19405چراغ خطی سری آیلین402000%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
19504چراغ خطی سری آیلین502000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
19505چراغ خطی سری آیلین502000%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
19604چراغ خطی سری اطلس604800%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
19605چراغ خطی سری اطلس604800%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080