نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی

 • بهره برداری نفت و گاز گچساران
 • بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
 • پالایش نفت بندرعباس
 • پالایش گاز پارسیان
 • پالایش گاز فجر جم
 • مجتمع گاز پارس جنوبی
 • اداره گاز بوشهر
 • پالایش و پخش فراورده های نفتی تهران
 • پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران
 • نفت پارس
 • پتروشیمی خارک
 • پتروشیمی پردیس
 • پتروشیمی کاویان
 • پتروشیمی زاگرس
 • عملیات غیرصنعتی پازارگاد