3111.png

 

شرکت "فرانورگسترجنوب" به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای تولیدی محصولات روشنایی در جنوب کشور با استقرار و پیاده سازی سیستمهای سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015 ، مدیریت رضایت مشتریان ISO TS 10004:2012 تلاش خواهد نمود تا با اعمال روش های سیتماتیک و مدون ,التزام عملی به رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی و گسترش فرهنگ کیفیت در تمامی سطوح سازمانی خواست های مشتریان را تامین نموده و تعهد خود را نسبت به این امر محقق سازد. خط مشی و اهداف کیفی شرکت فرانور گستر جنوب به شرح زیر می باشد:

 

* ارایه ی خدمات با کیفیت و تلاش در جهت بهبود خدمات رسانی مطلوب بمنظور ارتقا رضایت مشتریان

* فراهم سازی محیط مناسب کاری و جلب مشارکت فعال کارکنان در تحقق نیازمندیهای مشتریان و اهداف سازمانی

* آموزش و توانمندسازی منابع انسانی شرکت بمنظور رشد قابلیت ها و صلاحیت های کارکنان جهت بهبود مستمر فرآیندها

* افزایش سهم بازار و توسعه ی نام آوری و ارزش افرینی برند شرکت از طریق بهبود ارتباطات ,افزایش شعب و دفاتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور

 

تبعیت از قوانین قابل اعمال در حیطه زیست محیطی با شناخت و کنترل جنبه های زیست محیطی و بهبود مستمر فعالیتها در این حیطه. مدیریت ارشد سازمان نماینده مدیریت را با اختیارات لازم جهت گزارش دهی از اجرای کامل این الزامات و اطمینان از بهبود مستمر و اثربخشی سیستم های کیفی، زیست محیطی و رضایتمندی مشتریان منصوب نموده همچنین خود را متعهد به تامین منابع و پشتیبانی همه جانبه در راستای دستیابی به اهداف فوق می نماید.