GP05.png

 

مناسب برای نورپردازی فضاهای گسترده و محیط های باز