News-new02.jpg

 

کسب عنوان واحد نمونه صنعتی سال 96 در زمینه صنایع روشنایی، برگ زرین دیگری است بر افتخارات "شرکت فرانورگسترجنوب".

امید است با یاری خداوند متعال و حمایت شما عزیزان از کالای با کیفیت ایرانی گام های بلندتری در جهت تعالی صنعت روشنایی و رضایت مردم عزیزمان برداریم.