photo_2016-11-13_15-42-0711.jpg

 

یکبار دیگر توفیق و افتخار را نصیبمان شد تا غرفه شرکت فرانورگسترجنوب در رویداد بزرگ نمایشگاه بین المللی صنعت برق پذیرای حضور شما سروران و همکاران ارجمند باشد.

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران فرصتی بسیار خوب برای به اشتراک گذاشتن تجارب شما نمایندگان و شناخت محصولات جدید و دستاوردهای کسب شده شرکت فرانورگسترجنوب در این صنعت است. بطوری که غرفه این شرکت، محلی مناسب برای رایزنی و تبادل نظر شما بزرگواران با مدیران این شرکت و همکاران را فراهم خواهد کرد. 

بودن شما در کنار ما در آینده نیز باعث دلگرمی و امتنان ما خواهد بود. سالن 35 غرفه شماره 349 "فرانورگسترجنوب - بدیع نور"