News_002.jpg

 

حمد و سپاس خداوند سبحان را که یکبار دیگر این توفیق و افتخار را نصیبمان کرد تا غرفه شرکت فرانورگسترجنوب در رویداد بزرگ نمایشگاه بین المللی صنعت برق با مدد حضور ارزشمندتان با موفقیت به کار خود پایان دهد و این حضور نوید آغاز دوره ای جدید را به ارمغان آورد.

شانزدهمين نمایشگاه صنعت برق  فرصتی بسیار خوب برای به اشتراک گذاشتن تجارب شما نمایندگان و شناخت محصولات جدید و دستاوردهای کسب شده شرکت فرانورگسترجنوب در این صنعت بود. بطوری که غرفه این شرکت، محلی مناسب برای رایزنی و تبادل نظر شما بزرگواران با مدیران این شرکت و همکاران را فراهم کرد. 

بودن شما در کنار ما در آینده نیز باعث دلگرمی و امتنان ما خواهد بود.